Tagged: Blog

อัปเดต php ใน wordpress ด้วย DirectAdmin

สำหรับคนที่ใช้ WordPress ในการเขียน blog ช่งนี้จะเห็นว่าจะมีการแจ้งเตือนในหน้า Dashboard ว่า WordPress   ตรวจพบว่าเว็บไซต์ของคุณกำลังทำงานบน PHP รุ่นที่ไม่ปลอดภัย ให้เราทำการเปลี่ยนเวอร์ชันของ PH...