Tagged: Voice Gateway

การ Upgrade Firmware ATA FTA5102

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไอที หรือด้าน Network ต่าง ๆ การ Upgrade Firmware เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น การปรับปรุงทางด้านความปลอดภัย หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นกา...