Tagged: ตั้งค่ากล้องไอพี

การ Upgrade Firmware กล้อง IP VSTARCAM

IP Camera Vstarcam เป็นกล้อง IP ที่หลาย ๆ ท่านเลือกใช้ เนื่องจากราคาและประสิทธิภาพการใช้งานที่ถือว่าเหมาะสม และใช้งานง่าย ๆ ใช้เวลาการตั้งค่าไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถดูกล้องผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว แต่ห...

ตั้งค่าไอพี (Fixed IP) ให้กล้อง VSTARCAM IP Camera

ก่อนหน้านี้ที่บ้านติดอินเตอร์เน็ต เลยอยากจะมีกล้องวงจรปิดสักตัวติดเผื่อ ๆ ไว้ พอดีก็ไปหาเจอเจ้าตัวกล้องแบบไอพี VSTARCAM IP Camera  ซึ่งหลังจากติดตั้งตามคู่มือก็สามารถใช้งานได้ดีเมื่อเทียบกับราคาของมัน...