Tagged: CAT Telecom

ค่ายมือถือไทยเตือน! เบอร์แปลกจากต่างประเทศโทรเข้าอย่าโทรกลับ

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านนี้ ลูกค้าหลายรายจากหลาย ๆ ค่ายมือถือ โดนเบอร์แปลก ๆ ที่โทรมาจากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น Dominica (1767), Global Star (881) ,Grenada (1473), Naura (674), Nicaragua (505), Samoa (685),...

การเช็คเบอร์ my by CAT และวิธีเปิด-ปิดการใช้งาน Data

เป็นอีกคนนึงที่ใช้บริการของ my by CAT จากเครือข่ายของ กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ซึ่งต้องยอมรับว่าโปรโมชั่นบางตัว มีราคาและความเร็วที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆ ในราคาเดียวกัน บางท...