Tagged: SIM

ไปสิงคโปร์ เปิดโรมมิ่งหรือซื้อซิมสิงคโปร์ดีกว่ากัน

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 พอดีมีแผนงานที่ต้องไปประเทศสิงคโปร์ นอกจากเตรียมเรื่องเดินทางอื่นๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือไปถึงจะเล่นอินเตอร์เน็ตยังไง เพราะบางครั้งการติดต่อทาง e-mail หรือทาง Line ยัง...