Tagged: VoIP

การวัดคุณภาพเสียงในเครือข่าย VoIP

การเปรียบเทียบด้านคุณภาพเสียง พารามิเตอร์ที่สำคัญที่มีผลคุณภาพของการบริการ หรือ QoS (Quality of Service) นั้น เช่น ค่า Jitter หมายถึงค่าแปรปรวนของเวลาที่แพ็กเก็ตใช้เวลาในการเดินทาง จากต้นทางสู่ปลายทาง...

การ Upgrade Firmware ATA FTA5102

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไอที หรือด้าน Network ต่าง ๆ การ Upgrade Firmware เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น การปรับปรุงทางด้านความปลอดภัย หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นกา...

การติดตั้ง RasPBX บน Raspberry Pi Board

ชื่อ Raspberry Pi Board คงจะคุ้นหูมาพอสมควร มันเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝั่งตัว ราคาประหยัด เกิดจากไอเดียของโปรแกรมเมอร์ชาวอังกฤษ โดยก่อตั้งเป็นมูลนิธิ  Raspberry Pi Foundation ภายใต้การทำงานขององค์ไม่ห...