Tagged: VoIP

การ Upgrade Firmware ATA FTA5102

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไอที หรือด้าน Network ต่าง ๆ การ Upgrade Firmware เป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น การปรับปรุงทางด้านความปลอดภัย หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นกา...

การติดตั้ง RasPBX บน Raspberry Pi Board

ชื่อ Raspberry Pi Board คงจะคุ้นหูมาพอสมควร มันเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝั่งตัว ราคาประหยัด เกิดจากไอเดียของโปรแกรมเมอร์ชาวอังกฤษ โดยก่อตั้งเป็นมูลนิธิ  Raspberry Pi Foundation ภายใต้การทำงานขององค์ไม่ห...