การวัดคุณภาพเสียงในเครือข่าย VoIP

การเปรียบเทียบด้านคุณภาพเสียง พารามิเตอร์ที่สำคัญที่มีผลคุณภาพของการบริการ หรือ QoS (Quality of Service) นั้น เช่น ค่า Jitter หมายถึงค่าแปรปรวนของเวลาที่แพ็กเก็ตใช้เวลาในการเดินทาง จากต้นทางสู่ปลายทาง ค่า Packet loss คือค่าการสูญเสียของแพ็กเก็ตที่ส่งมาจากต้นทางเปรียบเทียบกับแพ็กเก็ตที่ปลายทางได้รับ แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ที่ใช้งานในเครือข่าย การเลือกใช้โคเดก (CODEC) หรือตัวอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เอง ซึ่งในการวัดค่า QoS ของระบบ VoIP นั้นมีหลายมาตรฐาน เช่น

  1. Mean Opinion Score (MOS) กําหนดโดย ITU-T P.800 และเป็นวิธีที่นิยม
  2. Perceptual Speech Quality Measure (PSQM) กําหนดโดย ITU P.861
  3. Measuring Normalized Blocks (MNB) กําหนดโดย ITU P.861
  4. Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) กําหนดโดย ITU P.862
  5. Perceptual Analysis Measurement System (PAMS) กําหนดโดย British Telecom
  6. The E-model กำหนดโดย ITU G.107

    การวัดคุณภาพเสียงโดยใช้มาตรฐานแบบ MOS จะมีระดับคะแนนดังตาราง

ค่า MOS และระดับคุณภาพของเสียง

โคเดก(Codec) และค่า MOS ที่ได้ ที่มา http://www.ixiacom.com/library/white_papers/display?skey=voip_quality#5

ซึ่งการวัดค่าก็จะแตกต่างกันไปตามมาตรฐานนั้นๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างจากโปรแกรมที่ใช้งานคือโปรแกรม Zoiper โดยขณะที่ทำการสนทนาและหลังสนทนา สามารถ ที่จะตรวจสอบค่า Network Quality และ Network Statistics ได้ในเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยผู้ใช้  โดยการทดสอบจะใช้ระบบเครือข่ายเดียวกัน ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อุปกรณ์ที่ใช้ต้นทางเป็น VoIP Phone เบอร์ภายใน 200 และหมายเลขปลายทางเป็นสมาร์ตโฟนที่ใช้โปรแกรม Zoiper เป็นโปรแกรม Soft Phone โดยใช้เวลาในการทดสอบการสนทนา ประมาณ 2 นาที ผลที่ได้บนบอร์ดราสเบอร์รี่พายกับไอพีพีบีเอกซ์  ที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *