Tagged: VSTARCAM

การ Upgrade Firmware กล้อง IP VSTARCAM

IP Camera Vstarcam เป็นกล้อง IP ที่หลาย ๆ ท่านเลือกใช้ เนื่องจากราคาและประสิทธิภาพการใช้งานที่ถือว่าเหมาะสม และใช้งานง่าย ๆ ใช้เวลาการตั้งค่าไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถดูกล้องผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว แต่ห...